ERIARVOISTUMISKEHITYKSEN PYSÄYTTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KUNTOON

KESTÄVÄN KEHITYKSEN MAHDOLLISTAMINEN

Erityiskysymykset

KÖYHYYDEN JA ASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMINEN

MIELENTERVEYSPALVELUJEN LISÄÄMINEN

OMAISHOITAJIEN ASEMAN PARANTAMINEN

SISÄILMASTA SAIRASTUNEIDEN TUKIPALVELUJEN LUOMINEN

VÄKIVALTAA KOKENEIDEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN LAAJENTAMINEN

KUNTOUTUKSEN MERKITYS YKSILÖLLE JA YHTEISKUNNALLE