Hyvä mielenterveys on jokaiselle ihmiselle tärkeää. Mieli voi sairastua tai väsyä. Tarvitsemme jokaiselle suomalaiselle saavutettavan välimatkan päähän matalan kynnyksen mielenterveyspisteitä, joihin voi tulla ilman ajanvarausta. Hoitoketjut tulee tehdä aukottomiksi eli perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon on nopeasti ja sairaalasta kotiutumisvaiheessa on huolehdittava paremmin, että ihmisellä on jatkohoito järjestettynä ja kotona riittävä tuki olemassa. Kun ihminen lähtee hakemaan terapiaa, on hoidosta vastaavan tahon selkeytettävä terapiapalveluiden välisiä eroja asiakkaalle. Kotiin tuotavaa tukea on lisättävä huomattavasti. Ttällä pystytään ennaltaehkäisemään sairaalajaksoja, tukemaan toimintakykyisyyttä, mahdollistamaan joidenkin kohdalla työssäkäynti, vahvistamaan asiakkaan ja jos mukana perhettä, perheen arjessa jaksamista.

Takaisin teemoihin ←