Sairastaminen uhkaa pitkittyessään työkykyä. Tämä taas johtaa jopa työkyvyttömyyseläkkeelle. Osa ihmisistä voidaan kuntouttaa osittain tai täysin takaisin työelämään, kun kuntoutus aloitetaan heti kun se on sairauden tai vamman kannalta mahdollista. Meillä on todella laadukas kuntoutusjärjestelmä, mutta sitä ei hyödynnetä tarpeeksi. Kuntouttaminen kannattaa aina. Kuntoutus voi olla myös ennaltaehkäisevää tai toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttaa voi kaiken ikäisiä. Lääkinnällisen, ammatillisen, toiminnallisen ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisilla on kaikilla merkityksellinen rooli yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta. Asioista puhuttaessa ajatukset täytyy kääntää päätösten teossa siihen, että meillä ei ole varaa jättää yhtään ihmistä kuntouttamatta. Kuntoutukseen erikoistuneita toimijoita pitää jatkossa tukea enemmän aikaisemman kuntoutuksen kentän alasajon sijasta.

Takaisin teemoihin ←