Kestävä kehitys tarkoittaa minulle sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tiellä olevaa yhteiskuntaa. Näin ollen se yhdistyy kahteen muuhun ajamaani kokonaisuuteen. Kun meillä on riittävästi pitkäjänteisyyttä ja laajapohjaista ymmärrystä syistä ja seurauksista esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä, voimme rakentaa niin inhimillisesti kuin taloudellisesti kestävämmälle pohjalle. Ympäristön ja eläinten hyvinvoinnista välittäminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on erittäin merkityksellistä maapallon tulevaisuuden kannalta. Nämä vaalit ovat täynnä kovan linjan talouspolitiikkaa. Koen vahvasti, että ajattelun ja tekemisen suunnan muutosta tarvitaan ja kaivataan. Vain näkemällä yhteiskunnan eri kerrokset ja paneutumalla kokemuksiin, jotka kumpuavat syrjäyttävästä päätöksenteosta, voidaan tehdä myös taloudellisesti kestävää politiikkaa.

Tavoitteet:

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 • Eläinten oikeuksien nostaminen keskusteluun
 • Kestävä taloudenhoito
 • Sosiaalisesti oikeudenmukaisempi yhteiskunta

Keinot:

 • Uusiutuvat energianlähteet keskiöön
 • Ympäristötietoisuuden lisääminen
 • Ympäristövaikutusten arviointi mukaan päätöksentekoon
 • Kestävän maatalouden tukeminen
 • Eläinsuojelulain uudistaminen
 • Eläinlääkärikustannusten kohtuullistaminen pienituloisille
 • Ympäristölle haitallisten tukien uudelleenarviointi
 • Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen
 • Uuden työn luominen kehittämällä esimerkiksi ympäristöteknologiaa sekä luontoa hyödyntäviä virkistys- ja hoivapalveluita

Takaisin teemoihin ←